Jestem odpowiedzialny!
Chronię siebie i innych
chorych na mukowiscydozę!

#MukoOdpowiedzialni

 • Używam maseczki
  Maseczka na twarzy chroni mnie i innych chorych z CF przed drobnoustrojami. Pamiętam też o zasłanianiu chusteczką jednorazową ust podczas kaszlu i kichania,

 • Często myję ręce
  Ręce myję wodą z mydłem lub używam żelu na bazie alkoholu. W ten sposób chronię siebie i innych przed zarazkami przenoszonymi na dłoniach.

 • Utrzymuję bezpieczną odległość
  Zachowuję odległość min. 2 metrów od innych osób z CF. Wiem czym grożą zakażenia krzyżowe w mukowiscydozie.

 • Współpracuję z personelem medycznym
  Rozmawiam z lekarzami, fizjoterapeutami i pielęgniarkami. Zadaję pytania i dyskutuję.

 • Znam swoje prawa
  Znam swoje prawa i walczę o godne życie i leczenie.

W trosce o zdrowie innych i swoje

#MukoOdpowiedzialni to kampania społeczna i edukacyjna skierowana do chorych na mukowiscydozę, do środowiska medycznego oraz do całego społeczeństwa. Chcemy uwrażliwiać ludzi na problemy chorych na mukowiscydozę, a chorym pokazać jak być bardziej odpowiedzialnym za swój los i życie.

Kampania społeczna startuje 15 stycznia i potrwa do końca 2018 roku. Będzie prowadzona za pośrednictwem serwisów internetowych platformy Oddech Życia oraz w prasie i mediach elektronicznych. Częścią kampanii będą też eventy plenerowe i działania w ośrodkach opieki medycznej.
Chorzy z mukowiscydozą
Chcemy pokazywać, że można godnie żyć z mukowiscydozą. Znać swoje prawa i przywileje. Walczyć o podniesienie jakości leczenia mukowiscydozy w Polsce. Ale co najważniejsze, być odpowiedzialnym i chronić życie innych i swoje - rozumieć mukowiscydozę.
Środowisko medyczne
Chcemy edukować i zmieniać środowisko medyczne. Chcemy likwidować istniejące bariery i różnice w poziomie leczenia mukowiscydozy w Polsce w porównaniu do innych krajów. Chcemy głośno mówić o problemach polskich placówek medycznych leczących chorych z mukowiscydozą.
Szkoły
W szkołach chcemy uczyć zrozumienia i szacunku dla osób dotkniętych chorobami rzadki, takimi jak mukowiscydoza. zwrócić uwagę na wiele błędnych przekonań na temat mukowiscydozy. Ze względu na podobne objawy ta jednostka chorobowa mylona jest często z chorobami zakaźnymi, co nie jest prawdą.
Oddech Życia
Nasz naukowy portal poświęcony mukowiscydozie.
oddechzycia.pl
Szkoła przyjazna chorym na CF
Serwis edukacyjny dla nauczycieli oraz rodziców posyłających do szkoły chore na mukowiscydozę dzieci.
mukoszkola.pl
Muko.Edu
Praktyczny poradnik dla chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.
muko.edu.pl
Ogólnopolski Dzień Wiatraczka
Święto poświęcone chorym na mukowiscydozę, obchodzone corocznie w szkołach i przedszkolach.
dzienwiatraczka.pl

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem ludzi, który walczy zupełnie pro bono dla chorych na mukowiscydozę. Swój czas i serce poświęcamy misji, jaką jest edukacja.

Z pasją tworzymy i prowadzimy największą polską platformę społecznościową chorych na mukowiscydozę.